Kurs GIH2ZZ

Examensarbete för högskoleexamen (Judo)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat judorelaterat idrottsvetenskapligt område
  • utifrån sammanställningen av kunskapsläget formulera ett relevant syfte
  • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
  • utifrån ett valt syfte och insamlad data välja en relevant metod för analys
  • redovisa forskningsetiska beaktanden utifrån val av forskningsdesign
  • värdera vetenskapliga resultat
  • kommunicera vetenskapliga resultat till olika målgrupper
  • kritiskt granska examensarbeten inom idrotts- och hälsovetenskap.

 

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom Idrotts- och hälsovetenskap, inklusive Idrottsvetenskaplig metod (Judo) 2,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FUJ
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88