Kurs GIH2ZB

Hälsopedagogik (VAL)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • delta i hälsoarbete i skolan och inom ämnet idrott och hälsa
  • diskutera och problematisera hälsobegreppet och dess betydelse på individ-, grupp- och samhällsnivå
  • analysera och diskutera skolämnet idrott och hälsas roll i relation till samhällets dominerande hälsodiskurser, nationellt såväl som internationellt
  • redogöra för samt diskutera hälsoarbete i skolan inom ämnet idrott och hälsa samt värdera strategier för promotivt inkluderande hälsomiljöer i skolmiljö
  • bearbeta och analysera kvantitativa och kvalitativa data inom det hälsopedagogiska området.