Kurs GIH2YS

Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa

12,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån historiska och didaktiska perspektiv inom friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
  • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang inom friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • diskutera hur friluftsliv kan bidra till hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv
  • analysera friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
  • diskutera möjligheter för digital teknologi relevant för undervisning inom friluftsliv
  • problematisera bedömning som begrepp och bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
  • diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning.