Kurs GIH2YS

Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa

12,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån historiska och didaktiska perspektiv inom friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
  • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang inom friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • diskutera hur friluftsliv kan bidra till hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv
  • analysera friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
  • diskutera möjligheter för digital teknologi relevant för undervisning inom friluftsliv
  • problematisera bedömning som begrepp och bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
  • diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3FCP
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Emil Johansson