Kurs GIH2WY

Friluftsliv i närmiljön: orientering, vandring, paddling (VAL)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom området friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
  • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang inom friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • utifrån valt syfte, innehåll och målgrupp samt i relation till aktuella styrdokument visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer inom delområdet friluftsliv
  • diskutera hur idrott kan bidra till hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv
  • diskutera möjligheter för, och på en grundläggande nivå använda, digital teknologi relevant för undervisning inom friluftsliv.