Kurs GIH2UY

Näringslära med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för människans energi- och näringsbehov
  • redogöra för och kritisk granska olika kostmönsters inverkan på fysisk aktivitet och hälsa
  • identifiera orsaker, risker och konsekvenser av relativ energibrist bland idrottare (REI)
  • beskriva, analysera och diskutera olika förebyggande åtgärder mot fetma och REI
  • tolka och analysera resultat från en kost- och aktivitetsregistrering och ge kostrekommendationer till människor med olika behov
  • identifiera och problematisera utmaningar med en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kosthållning.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HWW
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Jens Westergren