Kurs GIH2UY

Näringslära med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för människans energi- och näringsbehov
  • redogöra för och kritisk granska olika kostmönsters inverkan på fysisk aktivitet och hälsa
  • identifiera orsaker, risker och konsekvenser av relativ energibrist bland idrottare (REI)
  • beskriva, analysera och diskutera olika förebyggande åtgärder mot fetma och REI
  • tolka och analysera resultat från en kost- och aktivitetsregistrering och ge kostrekommendationer till människor med olika behov
  • identifiera och problematisera utmaningar med en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kosthållning.
Startar och slutar:
vecka 40, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi, 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3F2J
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig