Kurs GIH2EV

Fotbollstränare - inriktning ungdom (13-16 år)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • diskutera och reflektera kring ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling i och genom idrotten
  • redogöra för fysiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar
  • redogöra för relevanta fotbollstermer och deras användbarhet under träning och match
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg utifrån gruppens och individernas utvecklingsnivå (oberoende av position på fotbollsplanen) samt använda matchanalyser i avsikt att vidareutveckla träningsupplägget
  • visa förmåga att tillämpa konstruktiv feedback för att utveckla såväl grupp som individ
  • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta skador hos ungdomar
  • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant skadeförebyggande träning för ungdomar
  • redogöra för olika aspekter och konsekvenser av dopning
  • diskutera och reflektera kring genus-, etnicitet- och mångfaldsfrågor inom ungdomsfotboll.

Extra information:

De två campustillfällena är under dagtid fredag eller lördag.

Startar och slutar:
v45, 2020 - v51, 2020
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Fotbollstränare - inriktning barn (6-12 år) 7,5 hp eller Grundläggande behörighet och Svenska Fotbollsförbundets tränarutbildning C-diplom, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36G3
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.