Kurs GIH252

Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat idrottsvetenskapligt område och
  • utifrån sammanställningen formulera ett relevant syfte för en tänkt undersökning.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp varav 60 hp på grundnivå inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36R5
Huvudområde: