Kurs GIH252

Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat idrottsvetenskapligt område och
  • utifrån sammanställningen formulera ett relevant syfte för en tänkt undersökning.