Kurs GIH252

Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat idrottsvetenskapligt område och
  • utifrån sammanställningen formulera ett relevant syfte för en tänkt undersökning.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp varav 60 hp på grundnivå inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3B72
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig