Kurs GFÖ2B6

Ekonomistyrning B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för internredovisningens uppbyggnad. (1)
  • förklara hur affärssystem fungerar i olika verksamhetsformer. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara principer för internprissättning och självständigt bedöma användning av internpriser för styrning. (3)
  • bedöma olika behov av rörelsekapital vid händelser över tid. (4)
  • ge förslag på lämpligt internredovisningsupplägg beroende av verksamhet, såsom tillverkande-, tjänsteproducerande- och handelsföretag. (5)
  • söka och värdera verksamhetsrelevant information för att kunna bedöma olika styrmetoder och argumentera för en styrmetod i ett företag eller en organisation. (6)