Kurs GFÖ2B6

Ekonomistyrning B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen fokuserar på ekonomistyrningens förhållande till verksamhetsrelevant information, affärssystemens transaktionsdata och presentation av nyckeltal, samt hur rollen som controller (eller liknande) alternerar mellan dessa representationer av verksamheten för att förbättra styrningen. De interna styrningsmetoder som berörs är internredovisning, internprissättning, kassaflödeshantering, prestationsmått och styrkort

Utvecklingen och användningen av dessa metoder kopplas direkt till standardiserade, verksamhetsövergripande IT-baserade affärssystem.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34LY
Huvudområde: