Kurs GEG2G7

Introduktion till hållbara energisystem

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig en förståelse för det breda hållbarhetsarbetet med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen. Särskild vikt läggs på direkt och indiretkt koppling till energisystemets inverkan. Hållbarhetsbegreppet är centralt i kursen och kommer att behandlas i alla kursmoment.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande nyckelbegrepp som energi, effekt och verkningsgrad
 • redovisa hur man genomför energitekniska beräkningar och hur energianvändningen kan effektiviseras i olika delar av samhället
 • redogöra för hur samhällets energianvändning och hur de vanligaste energisystemen för generering, distribution och användning av el och värme är uppbyggda
 • redogöra för miljöproblem kopplade till samhällets energianvändning, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
 • beskriva begreppen hållbar utveckling, primärenergi och primärenergianvändning
 • redogöra för hållbar utveckling med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen
Startar och slutar:
v36, 2020 - v47, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
  Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-H36QM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.