Kurs GBY29M

Byggd miljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen behandlar byggteknik och kulturmiljövärden i befintlig bebyggelse samt renoveringsbehov och myndighetskrav vid ändring av byggnad. Kursen behandlar också byggteknik vid uppförande av större byggnader såsom flerbostadshus, kontors- och industribyggnader. Livscykelanalys och olika miljöcertifieringssystem gås igenom. Slutligen diskuteras utgångspunkter för planering av markområden kring bebyggelse.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggprojektering, 7,5 hp, grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33PF
Huvudområde: