Kurs GBY292

Projektmetodik

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens innehåll omfattar kunskap om projektplanering och projektgenomförande, vilket innefattar organisation och roller i ett projekt, gruppdynamik, ledarskap och personligt ledarskap, konflikthantering och feedback samt mötesteknik och muntlig framställan. Under kursen kommer flera mindre projektarbeten i grupp genomföras, då kunskaperna ska tillämpas och prövas.

Kursen ger även en introduktion till kunskap om vetenskaplig metodik och utförandet av tekniska rapporter och annan typ av skriftlig redovisning av projektarbeten. I detta ingår kunskapsinsamling och -bearbetning, källhantering, metodbeskrivning inför utförande av projektarbete samt vad det innebär att analysera och dra slutsatser av utfört arbete. Kollegial granskning och opponering på andras arbeten behandlas. Tillämpning av språk i tekniska rapporter berörs.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H33CP
Huvudområde: