Kurs GBY292

Projektmetodik

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper för att kunna organisera och genomföra projektbaserade moment i samarbete med andra, samt utveckla förmågan att presentera sina resultat skriftligt och muntligt på akademisk nivå.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • hantera system för informationssökning
  • redogöra för hur en effektiv och lärande projektorganisation formas
  • planera och genomföra mindre projekt
  • tillämpa kommunikationsteknik, utföra rapportskrivning och presentera muntligt
  • visa förståelse för olika roller i ett team/grupp, och reflektera över sin egen roll i det egna och det gemensamma lärandet
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35VU
Huvudområde: