Kurs GBY229

Byggproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för anbudsprocessen och svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
  • redogöra för roller och ansvarsfördelning rörande ekonomi, kvalitet, tid och arbetsmiljö i produktionsskedet
  • redogöra för metoder och dokument som används för produktionsplanering och produktionsstyrning
  • utföra systematisk resurs- och tidplanering för byggprojekt i verktyg anpassade för byggbranschen
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Arkitektur och byggande 5 högskolepoäng och Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35YX
Huvudområde: