Kurs GBQ2WK

Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera över ljusets roll som berättarelement inom produktion av reklam- och informationsfilm
  • redogöra för och motivera användningen av specifika ljussättningstekniker som berätttarelement både vid inspelning och vid efterbearbetning
  • genomföra ljussättning för filminspelning och tillämpa ljussättningstekniker för att förstärka berättandet och för att skapa genrespecik stämning
  • självständigt och strategiskt genomföra en färgkorrigering till en filmsekvens med hjälp av efterbearbetningsverktyg för att förstärka berättandet och för att skapa genrespecifik stämning
  • granska och diskutera andras produktioner utifrån ljussättning och färgkorrigering med stöd av relevant litteratur
  • samarbeta i samband med ljussättning och färgkorrigeringsarbete.