Kurs GBQ2NP

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2021

Under kursen initieras, planeras och genomförs en självständig undersökning med stöd av handledare, som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. En audiovisuell produktion kan genomföras som en del av undersökningen. Avslutningsvis försvaras examensarbetet vid ett ventileringsseminarium vilket även inbegriper opponering på ett annat examensarbete än det egna.
Startar och slutar:
v40, 2021 - v49, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom Bildproduktion samt kursen Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 7,5 hp varav 4 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H39X2
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 3, 2022

Under kursen initieras, planeras och genomförs en självständig undersökning med stöd av handledare, som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. En audiovisuell produktion kan genomföras som en del av undersökningen. Avslutningsvis försvaras examensarbetet vid ett ventileringsseminarium vilket även inbegriper opponering på ett annat examensarbete än det egna.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom Bildproduktion samt kursen Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 7,5 hp varav 4 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3BH5
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet