Kurs GBP2Q8

Bild II med ämnesdidaktik

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Det övergripande syftet är att den studerande fördjupar sina kunskaper i visuell gestaltning, bildteori och ämnesdidaktik. Den studerande fördjupar också sin förmåga att kommunicera sitt bildarbete i visuella digitala presentationsformer.