Kurs GBP2J6

Bild i förskolan och förskoleklassen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig redskap för att stimulera barns lust och förmåga att uttrycka erfarenheter, tankar och idéer med hjälp av bildskapande i olika former.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker på en grundläggande nivå
  • diskutera och reflektera över olika bildmediers uttrycksmöjligheter där barn kan gestalta sina erfarenheter, tankar och idéer
  • tillämpa grunderna i bildkomposition, färglära och bildanalys vid analys av olika slags bilder
  • reflektera över begreppen visuell kultur, multimodalitet och estetiska lärprocesser samt problematisera bilder och bildskapande som kunskapskällor
  • tillämpa olika teorier i samband med analys av barns bildskapande samt reflektera över teoriernas pedagogiska konsekvenser
  • gestalta och problematisera olika aspekter av hållbar utveckling med visuella uttrycksformer.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H38ZE
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet