Kurs GAR2MR

Arabiska: Att skriva akademiskt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Arabiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för några av de mest betydande källorna för studier av det arabiska språket och arabisk litteratur
  • resonera runt begreppen “plagiat“ och “akademisk hederlighet“ samt förklara vad de står för
  • använda ett av de mer välkända referenssystemen korrekt
  • formulera relevanta frågeställningar
  • söka efter material för en viss frågeställning samt avgöra källans trovärdighet och materialets relevans för frågeställningen
  • skapa en rimlig arbetsplanering för ett skriftligt arbete och slutföra arbetet inom given tidsperiod
  • sammanställa ett skriftligt arbete enligt gällande formalia
  • skriva olika former av akademisk text, så som abstract, recensioner, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga sammanfattningar
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.