Kurs FY0007

Fysik 2

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 • utföra enklare beräkningar på harmonisk svängning och stående vågor för att redogöra för fenomen inom vardag och teknik,
 • analysera reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse, samt redogöra för dopplereffekten och vågors intensitet vid utbredning,
 • redogöra för våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning samt materiens vågegenskaper,
 • redogöra för atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra,
 • räkna med vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd,
 • analysera centralrörelse och tvådimensionell rörelse i gravitationsfält, särskilt kaströrelse,
 • simulera tvådimensionell rörelse med hjälp av numeriska metoder,
 • redogöra för samband mellan elektriska och magnetisk fält, särskilt magnetisk fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält samt induktion,
 • diskutera begreppet växelspänning och kunna redogöra för principerna för växelspänningsgeneratorn och transformatorn,
 • redogöra för metoder för undersökning av universum, särskilt elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden samt metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter,
 • diskutera aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn och planetbildning.