Forskarkurs FPA222A

Vetenskapsteori och forskningsetik

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att de forskarstuderande utvecklarfördjupade kunskaper om vetenskapsteori och forskningsetik.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
-  visa övergripande kunskap om vetenskapsteori och vetenskapliga teoriers utveckling
-  redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter i relation till det egna kunskaps- och forskningsområdet
-  redogöra för och reflektera över forskningsetiska och forskaretiska regler och riktlinjer i relation till det egna forskningsprojektet
-  identifiera forskningsetiska frågor i olika former av forskningsstudier samt värdera hur dessa frågor hanteras