Forskarkurs FEB222M

Kurs för doktorandseminarier

3  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
• Skriva vetenskaplig text utifrån den egna forskningen så att det kan granskas kritiskt vid ett strukturerat seminarium.
• Visa mognad för att kritiskt kunna granska andras vetenskapliga arbete i muntlig och skriftlig respons.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Tillgodogöra sig kritisk granskning i form av ett skriftligt och muntligt svar på det egna vetenskapliga arbetet.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 3, 2026
Studietakt:
5%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • För att bli antagen till kursen krävs att doktoranden är antagen till forskarutbildningen Energisystem i byggd miljö eller antagen till annan högskola inom liknande ämnesområde.
Anmälningskod:
VTEB3FUL
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursansvarig
Chris Bales