Kurs FÖ3027

Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 41, 2020

Studenten förbereder, planerar och skriver självständigt vetenskaplig uppsats (10 veckor). Handledning kommer att ges under kursens gång. Utkast och färdigt arbete presenteras och försvaras i seminarieform där studenterna diskuterar och kritiskt granskar varandras arbeten.

Startar och slutar:
v41, 2020 - v50, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, 15 hp avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35SM
Huvudområde: