Kurs ET1025

Ellära del 2

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Förklara skillnader mellan olika lagar inom elektricitet
  • Förklara skillnaden mellan induktiva- och magnetiska fält
  • Redogöra för skillnader mellan olika halvledare
  • Göra beräkningar och mätningar för likströms- och växelströmskretsar
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ellära del I, 2,5 högkolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35XN
Huvudområde: