Kurs EN3067

Migrationslitteratur på engelska

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Kursen fokuserar på temat migration i litteraturen på engelska från 1945 till idag. Kursen lägger fokus på en djupanalys av ett antal litterära verk på engelska som syftar till att definiera olika erfarenheter gällande identitet, nationalitet, hem och tillhörighet relaterat till både påtvingad och frivillig migration. Det jämförande studiet av de litterära verken syftar till att lyfta fram olika sätt på vilka fasta konstruktioner av plats och identitet har ifrågasatts när det gäller migration, i synnerhet utvecklingen från att uppfattas som ett hot mot stabiliteten hos nationalstaten och dess gemenskap till att betraktas som en naturlig del av historien hos nationella kollektiv. Berättelserna i de utvalda texterna liksom författarna själva representerar en transkulturell identitet som gynnas av migration. Analyserna av dessa litterära texter kommer att ha sin utgångspunkt i teorier från postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitanism.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35D5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.