Kurs EG3006

Design av PV- och hybridsystem

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Energiteknik, Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgång av kursen ska studenten kunna:

  • göra urval av komponenter för PV- och hybridsystem för elgenerering
  • redogöra för huvudtyper och koncept för PV- och hybridsystem
  • självständigt dimensionera PV- och hybridsystem baserat på grundläggande utformningsmetoder och beräkningar
  • använda datorprogram för dimensionering, optimering och prestandastudier av vanligt förekommande typer av PV- och hybridsystem
  • kritiskt analysera och utvärdera dimensionering och prestanda av komponenter och kompletta PV- och hybridsystem
  • redogöra för miljömässiga och marknadsekonomiska aspekter av PV- och hybridsystem.