Kurs EG1005

Solenergisystem

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
  • Förklara funktionen av de viktigaste komponenterna i ett solenergisystem både för produktion av varmvatten och elektricitet (solvärme och nätkopplad solel) samt dimensionering av dessa.
  • Jämföra faktorer som påverkar utbytet och kostnaden i både solvärme- och solelsystem (nätkopplad) samt utföra beräkningar för kvantifiering.
  • Redogöra för nackdelar och fördelar med olika val av design för både solvärme- och solelsystem.
  • Använda simuleringsprogram för dimensionering och för att beräkna utbyte i solenergisystem vid olika tillämpningar.
  • Redogöra för hur man installerar solenergisystem i praktiken och reflektera över detta.