Kurs EG1003

Introduktion till hållbara energisystem

3,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande nyckelbegrepp som energi, effekt och verkningsgrad
 • redovisa hur man genomför energitekniska beräkningar och hur energianvändningen kan effektiviseras i olika delar av samhället
 • redogöra för hur samhällets energianvändning och hur de vanligaste energisystemen för generering, distribution och användning av el och värme är uppbyggda
 • redogöra för miljöproblem kopplade till samhällets energianvändning, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
 • beskriva begreppet hållbar utveckling
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
  Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-H35XJ
Huvudområde: