Kurs DT3019

Datautvinning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs skall studenten ha:

  • Förståelse för såväl problem som möjligheter i hanterandet av särskilt stora mängder data där traditionella metoder praktiskt ej går att tillämpa.
  • Förmåga att använda effektiva kunskapsutforskande metoder för åtminstone en specifik databas.
  • Egen erfarenhet av att ha genomfört datautvinning med avancerade datautvinningsmetoder
  • Kunskap att göra kvantitativ och kvalitativ prognoser samt kunna förutse en framtida status av särskilt stora datamängder
  • Arbetat med relevanta verktyg för kunskapsutforskande och på ett effektivt vis kunna matcha olika verktyg mot olika tillämpningar.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen med minst 90 hp datateknik och 15 hp matematik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H2ZUA
Huvudområde: