Kurs BY2024

Byggkonstruktionsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • välja byggtekniska lösningar för en husbyggnad
  • utföra lastberäkningar
  • tillämpa konstruktionsberäkningar enligt eurocode på trä, stål och betong
  • dimensionera infästningar av byggdelar
  • dimensionera grundläggningskonstruktion
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa utförda beräkningar och CAD-ritningar i en rapport.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Geoteknik 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GM