Kurs BY2024

Byggkonstruktionsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • välja byggtekniska lösningar för en husbyggnad
  • utföra lastberäkningar
  • tillämpa konstruktionsberäkningar enligt eurocode på trä, stål och betong
  • dimensionera infästningar av byggdelar
  • dimensionera grundläggningskonstruktion
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa utförda beräkningar och CAD-ritningar i en rapport.