Kurs BY1051

Hållbar utveckling

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Begreppet hållbar utveckling är en röd tråd genom hela kursen som behandlar olika former av nationell och internationell miljöstyrning. De globala och lokala miljöproblemen och strategier för att hantera dem med hjälp av såväl internationella samarbeten som nationell lagstiftning, nationella miljömål och företagsspecifika miljöledningssystem utgör grunden i kursen. Vidare behandlas miljöbedömning av byggvaror samt introduktion till olika system för miljöklassning av byggnader. Kursen belyser även energianvändning i byggnader och energikällor för uppvärmning av byggnader.

Kursens fokus ligger på den ekologiska aspekten av hållbar utveckling, men även sociala och ekonomiska aspekter berörs.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32H9