Kurs BY1051

Hållbar utveckling

5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen är en grundkurs som syftar till att öka medvetenhet och översiktlig kunskap om globala och nationella miljöfrågor såsom klimathotet, resursuttag, energianvändning och spridning av kemikalier, generellt och med särskild koppling till byggbranschen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vår tids miljöproblem, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
  • beskriva begreppet hållbar utveckling
  • redogöra för uppställda miljömål på olika nivåer
  • beskriva miljöledning/miljöstyrning för myndigheter och företag
  • redogöra för byggbranschens miljöarbete