Kurs BQ1099

Filmanalys och gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 50, 2021

Kursen syftar till en teoretisk fördjupning av de filmvetenskapliga kunskaperna och lägger fokus på tolkning och filmanalytisk kompetens. Kursen fördjupar kunskaper i semiotik och bildanalys. Representativa filmer närläses och studenterna övas i självständiga filmanalyser. Fokus ligger på kopplingen mellan filmmanusprocesen och den visuella gestaltningen. Studenten skriver korta manusövningar. Kursen avslutas med att studenten skriver en analys av en film.
Startar och slutar:
v50, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 75 hp i Bildproduktion, inklusive kurserna Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp och Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, 15 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39VX
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88