Kurs ASR25P

Graviditet, förlossning och postpartumvård I

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska förstå förlopp och processer vid okomplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård i ett hållbarhetsperspektiv. I simulerad miljö ska den studerande kunna genomföra undersökning och behandling utifrån barnmorskans profession och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt om hur psykosociala aspekter, bindnings- och anknytningsprocesser, amning och mjölkproduktion kan påverkas av okomplicerade och komplicerade förlopp under graviditet, förlossning och postpartumperiod
 • problematisera och reflektera över kvinnans, barnets och närståendes roller och behov vid amning och amningssvårigheter relaterat till områdets vetenskapliga grund och beprövad klinisk erfarenhet
 • i simulerad miljö utföra undersökningar och behandlingar vid handläggning av okomplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård med undersökningsmetoder och handgrepp som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet
 • redogöra för och reflektera över begrepp och hälsotillstånd som rör okomplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård inklusive neonatalvård
 • kritiskt reflektera över lagstiftning, förordningar och yrkesetik som reglerar, barnmorskans profession och yrkesansvar i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård
 • kritiskt reflektera över för- och nackdelar med olika former av smärtbehandling i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård.
Startar och slutar:
vecka 46, 2023 - vecka 50, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Gävle
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EMQ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 14, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska förstå förlopp och processer vid okomplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård i ett hållbarhetsperspektiv. I simulerad miljö ska den studerande kunna genomföra undersökning och behandling utifrån barnmorskans profession och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt om hur psykosociala aspekter, bindnings- och anknytningsprocesser, amning och mjölkproduktion kan påverkas av okomplicerade och komplicerade förlopp under graviditet, förlossning och postpartumperiod
 • problematisera och reflektera över kvinnans, barnets och närståendes roller och behov vid amning och amningssvårigheter relaterat till områdets vetenskapliga grund och beprövad klinisk erfarenhet
 • i simulerad miljö utföra undersökningar och behandlingar vid handläggning av okomplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård med undersökningsmetoder och handgrepp som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet
 • redogöra för och reflektera över begrepp och hälsotillstånd som rör okomplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård inklusive neonatalvård
 • kritiskt reflektera över lagstiftning, förordningar och yrkesetik som reglerar, barnmorskans profession och yrkesansvar i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård
 • kritiskt reflektera över för- och nackdelar med olika former av smärtbehandling i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård.
Startar och slutar:
vecka 14, 2024 - vecka 18, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Karlstad
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G5G
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig