Kurs AS3017

Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Afrikanska studier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över politiska, kulturella och etiska frågor av betydelse för samtida portugisisk-, fransk-, arabisk-, och engelskspråkiga afrikanska samhällen reflekterad genom litteratur från Afrika
  • problematisera uppfattningar om Afrika och afrikanskhet mot bakgrund av textanalytiska övningar
  • diskutera, ur ett teoretiskt och kritiskt grundat perspektiv, komplexiteten i formandet och utvecklandet av nationella och kulturella identiteter i afrikanska samhällen
  • argumentera klart och övertygande för sin analys av afrikanska samhällen så som de framställs i litteraturen samt redovisa och värdera andras liknande analyser
  • på ändamålsenlig engelska kommunicera sin förståelse av nyckelfrågor gällande afrikanska samhällen och litteratur både i skriftliga och muntliga arbeten.