Kurs AS3016

Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Afrikanska studier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa goda kunskaper om islams historia i Afrika
  • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • visa god insikt om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • visa god förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
  • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.