Kurs APE277

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • särskilja och diskutera några olika perspektiv på kunskap och lärande
 • diskutera den egna professionella erfarenheten av undervisningsformer och arbetssätt samt koppla teoretiska resonemang till den egna undervisningen
 • vara förtrogen med fysiska och digitala lärmiljöer och reflektera över hur de olika miljöerna påverkar undervisning och lärande
 • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningspass i en kurs inom det egna området
 • diskutera anpassning av undervisning och lärmiljöer ur ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv
 • redogöra för och kritiskt granska regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • översiktligt redogöra för innehållet i lagtext och lokala regelverk som reglerar högskoleutbildning samt diskutera hur dessa kan tillämpas i läraruppdraget
 • diskutera möjligheter för studenters medverkan i och utformning av ett specifikt kursmoment.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Akademisk examen omfattande minst 180 hp samt dokumenterad erfarenhet av egen undervisning på högskola och eller/universitet
Anmälningskod:
HDA-V3E35
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marie Tapper

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • särskilja och diskutera några olika perspektiv på kunskap och lärande
 • diskutera den egna professionella erfarenheten av undervisningsformer och arbetssätt samt koppla teoretiska resonemang till den egna undervisningen
 • vara förtrogen med fysiska och digitala lärmiljöer och reflektera över hur de olika miljöerna påverkar undervisning och lärande
 • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningspass i en kurs inom det egna området
 • diskutera anpassning av undervisning och lärmiljöer ur ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv
 • redogöra för och kritiskt granska regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • översiktligt redogöra för innehållet i lagtext och lokala regelverk som reglerar högskoleutbildning samt diskutera hur dessa kan tillämpas i läraruppdraget
 • diskutera möjligheter för studenters medverkan i och utformning av ett specifikt kursmoment.

Extra information:

Förkunskapskraven för kursen behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1 är en akademisk examen om minst 180 hp samt dokumenterad erfarenhet av egen undervisning på högskola och/eller universitet. Den dokumenterade erfarenheten ska styrkas genom ett anställningsavtal från högskola/universitet tillsammans med ett intyg från närmaste chef. Intyget ska innehålla uppgifter om startdatum för anställning, befattning samt en lista på undervisande arbetsuppgifter. Dokumentet som styrker din erfarenhet ska laddas upp på antagning.se.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Akademisk examen omfattande minst 180 hp samt dokumenterad erfarenhet av egen undervisning på högskola och eller/universitet
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3EZ7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marie Tapper