Kurs AMP23S

Industriell ytteknik och tribologi

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • illustrera topografin och mikrostrukturen hos bearbetade ytor och ytskikt med fokus på metalliska material
  • förklara den mekaniska kontakten mellan två ytor
  • förklara den tribologiska kontakten mellan två ytor i glidande kontakt och utvärdera de mekanismer som styr friktionen och nötningen
  • illustrera de olika smörjningsregimerna i en smord kontakt och förklara hur dessa inverkar på den resulterande friktionen och nötningen
  • illustrera och förklara orsaken till de vanligaste nötningsmekanismerna hos metalliska, keramiska och polymera material utsatta för en tribologisk kontakt
  • jämföra olika typer av ytbehandlingstekniker med målsättningen att förbättra de mekaniska och tribologiska egenskaperna hos metalliska material
  • motivera de olika arbetsmomenten i samband med tribologisk provning samt metodiken för den efterföljande karakteriseringen av triboytorna
  • förklara vilka mikroskopi- och ytanalystekniker som är lämpliga i samband med karakteriseringen av triboytor
  • utföra tribologisk provning och efterföljande karakterisering av triboytorna samt värdera de erhållna resultaten
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik och Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3AY2
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig