Kurs AMI23B

Business Intelligence

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om begrepp och metoder av Business Intelligence (BI).
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • implementera beslutsprocessen och tillämpa beslutsstödverktyg för BI.
  • utforma och implementera nyckelelementen i ett framgångsrikt BI-program
  • utforma och implementera lagringsanläggningar
  • extrahera och omvandla data från operativa databaser till “Data warehouse“
  • använda verktyg för affärsanalys och benchmarking
  • integrera BI i affärsbeslut
  • använda algoritmer för att optimera BI processer
  • tillämpa en BI-metamodell som förvandlar resultat till handlingar,