Kurs AMC24R

Personcentrerad vård vid astma/KOL/allergi, del I

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • redogöra för etiologi, symtom, fysiologi, patofysiologi och multisjuklighet vid astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi
  • redogöra för utredning och diagnostik vid misstanke om och uppföljningar av astma, KOL och allergi
  • värdera resultat från utredningar samt föreslå och motivera vidare utredning och/eller behandling samt uppföljning
  • beskriva ett personcentrerat förhållningssätt vid vård och behandling av personer med astma, KOL och allergi samt motivera det personcentrerade förhållningssättet utifrån valda teorier.

Extra information:

Kursen är webbaserad. Den obligatoriska fysiska träffen avser skriftlig tentamen som är möjlig att skriva på annan ort.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Sjuksköterskeexamen eller sjukgymnast-/fysioterapiutbildning, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36A8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.