Kurs AEG234

Design av PV- och hybridsystem

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Efter genomgång av kursen ska studenten kunna:

  • göra urval av komponenter för PV- och hybridsystem för elgenerering
  • redogöra för huvudtyper och koncept för PV- och hybridsystem
  • självständigt dimensionera PV- och hybridsystem baserat på grundläggande utformningsmetoder och beräkningar
  • använda datorprogram för dimensionering, optimering och prestandastudier av vanligt förekommande typer av PV- och hybridsystem
  • kritiskt analysera och utvärdera dimensionering och prestanda av komponenter och kompletta PV- och hybridsystem
  • redogöra för miljömässiga och marknadsekonomiska aspekter av PV- och hybridsystem.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Solel, 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
  • Solenergins ekonomi, 2,5 högskolepoäng, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34RY
Huvudområde: