Utbildningsprogram DIDFG

Informationsdesign – kandidatprogram

Information finns överallt. Det kan vara organisationer med omfattande webbplatser eller företag som vill sälja produkter. Hur ska informationen designas för att mottagaren ska förstå och bli intresserad? Programmet Informationsdesign handlar om just detta! – Design thinking helt enkelt!
180 högskolepoäng Grundnivå

För att kunna förmedla information på ett tilltalande sätt krävs goda kunskaper i grafisk design där grafik, bild, layout, färg och text behöver utformas så att de passar målgruppen. Eftersom programmet har en digital inriktning kommer kodning av responsiv respektive skalbar webbdesign vara en omfattande del i utbildningen. Som student får du kunskap om olika programspråk för att kunna utforma användarvänliga och interaktiva webbplatser. Du får även kunskap om arbetssätt för att utvärdera design. Samverkan mellan kod och design är grunden till en god användarupplevelse (UX). Att arbeta med ett företags varumärke och visuella identitet är lika naturligt som att förstå designens inverkan på samhälle och människa.

 

Vi finns på Instagram Design Dalarna

Följ även avgångsstudenternas examensutställning på Instagram @designexit och Facebook Designexit

Möt studenterna Sami, Andreas, Denny och Jonna

Fyra studenter sitter bredvid varann med varsin laptop

Sami, Andreas, Denny och Jonna är studenter vid Grafisk design för digitala och tryckta medier, i vilket programmet Informationsdesign har sitt ursprung. Med programmet Informationsdesign har vi tagit deras program in i framtiden, så att du som student får möjligheten att rusta dig ännu bättre för de utmaningar du kommer möta.

Utbildningens bredd är något de alla berömmer då de får chans att lära sig allt från layout och reklam till 3D och webbkod!

– För min del fanns det självklart områden som jag var mer intresserad av men chansen till att prova på mer än dessa lockade, berättar Denny. I utbildningen får man syssla med allt från fotografi, bildbehandling, typografi, layout, webbdesign och 3D till mer tekniska kurser som exempelvis färghantering och programmering, fortsätter han.

– Jag gillar även att skolan är mindre, jag tror att det är enklare att få en tightare sammanhållning då, flikar Jonna in.

Sami, Andreas och Denny håller med. Gemenskapen, närheten till lärarna och klassen är något alla är mycket tacksamma över.

Andreas tillägger: Det finns nästan alltid någon i labbet att bolla idéer med och jag går ofta till skolan även när jag inte har några lektioner eller uppgifter att göra.

– Jag tycker om att möjligheten till praktik finns, då har man chans att prova på det riktiga arbetslivet och se hur det fungerar, menar Jonna.

– Efter studierna vill jag jobba som digital designer med fokus på webbdesign, säger Andreas målinriktat.

Sami känner snarare att han tack vare utbildningens bredd och möjligheten till utbytesstudier kan ta sin karriär hur långt och vart han vill. Möjligheterna är många.

Utbildningens innehåll

Informationsdesign ger dig en bred utbildning med kunskaper och färdigheter som täcker in alla delar från idé och design till programmering och publicering. Denna utbildning ersätter det tidigare programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier.

Som student vid programmet kommer du lära dig att kartlägga och analysera behov hos olika typer av uppdragsgivare. Kunskaper i webbdesign, grafisk design, datahantering, färg, text och typografi, statistik, databassystem, grafik, digital bild samt analog och digital publicering ger dig som student en attraktiv portfolio i morgondagens IT-samhälle.

Oavsett om det rör sig om en kortvarig reklamkampanj eller en långsiktig verksamhetsutveckling får du den breda kunskap som behövs. Du kommer att lära dig webbpubliceringsverktyg och olika skript- och programmeringsspråk förutom programvaror såsom Photoshop, InDesign och Illustrator.

Fem studenter sitter i en soffa
Foto Daniel Tängerfors

Gemenskap och samarbeten

Vid Högskolan Dalarna har det funnits grafisk designutbildning i över 35 år. Från början var det tryckt produktion, idag är det digital publicering med fokus på informationsdesign. Vad som alltid bestått är en stark gemenskap mellan studenterna och en nära kontakt med de branscherfarna lärarna och branschen.

Programmet arbetar idag tillsammans med andra utbildningar och ämnen vid Högskolan Dalarna. Nära samarbeten sker mellan ämnet Informatik och ämnena Grafisk teknologi, Datateknik och Mikrodataanalys. Utbildningen Informationsdesign samläser kurser med bland annat Systemvetenskap och IT-säkerhet och mjukvarutestning vilket ger studenterna ytterligare perspektiv på dagens data- och IT-bransch.

En anledning till den goda gemenskapen är den kreativa Mac-miljön som programmet har. Vid programmet finns dessutom skrivare, systemkameror, skärmaskiner och grafisk mätutrustning.

År 1

Introduktion till data- och informationshantering

Layout och typografi

Responsiv webbdesign

Visuell identitet

Objektorienterad programmering

Forskningsmetodik

Databassystem

År 2

Statistik

Grafisk design

Digital bild

Dynamiska webbapplikationer

System- och verksamhetsutveckling

Användarcentrerad design

Informationsdesign

År 3

Interaktionsdesign

Grafisk produktion

Strategisk kommunikation

Visualisering

Kollaborativt projekt

Examensarbete

Kontakt med arbetslivet/praktik

Programmet ger studenterna möjlighet till samarbeten med exempelvis företag, föreningar och organisationer. Samarbeten kan ske under examensarbetet och inom olika projekt. Andra populära inslag är gästföreläsningar från branschkontakter, studiebesök och möten med alumner.

Studera eller praktisera utomlands

Är du intresserad av utbytesstudier eller utlandspraktik så har Högskolan Dalarna partneruniversitet runt om i världen.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter dina studier vid Informationsdesign kan du exempelvis bli webbdesigner, grafisk designer, originalare, UX-designer, digital kreatör, art director, projektledare eller arbeta med allt ifrån verksamhetsanalys till marknadsföring. Du arbetar med informationsdesign, visualisering av data och visuell kommunikation inom webbdesign, marknadsföring och varumärkesbyggande. Informationsdesign ger en bred grund att stå på med sin kombination av design, digital publicering och teknik.

Fortsatta studier

Magisterprogrammet i Business Intelligence, Magisterprogrammet i Audiovisuella Studier eller Masterprogrammet i Data Science, samtliga vid Högskolan Dalarna, rekommenderas.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik.


Senast granskad: