Utbildningsprogram DIDFG

Informationsdesign – kandidatprogram

Information finns överallt. Det kan vara organisationer med omfattande webbplatser eller företag som vill sälja produkter. Hur ska informationen designas för att mottagaren ska förstå och bli intresserad? Programmet Informationsdesign handlar om just detta! – Design thinking helt enkelt!
180 högskolepoäng Grundnivå

För att kunna förmedla information på ett tilltalande sätt krävs goda kunskaper i grafisk design där grafik, bild, layout, färg och text behöver utformas så att de passar målgruppen. Eftersom programmet har en digital inriktning kommer kodning av responsiv respektive skalbar webbdesign vara en omfattande del i utbildningen. Som student får du kunskap om olika programspråk för att kunna utforma användarvänliga och interaktiva webbplatser. Du får även kunskap om arbetssätt för att utvärdera design. Samverkan mellan kod och design är grunden till en god användarupplevelse (UX). Att arbeta med ett företags varumärke och visuella identitet är lika naturligt som att förstå designens inverkan på samhälle och människa.

 

Vi finns på Instagram Design Dalarna

Följ även avgångsstudenternas examensutställning på Instagram @designexit och Facebook Designexit

 

Vi finns på Instagram Design Dalarna

Några av våra avgångsstudenternas examensutställning hittar du på Instagram @designexit och Facebook Designexit

Utbildningens innehåll

Informationsdesign ger dig en bred utbildning med kunskaper och färdigheter som täcker in alla delar från idé och design till programmering och publicering. Denna utbildning ersätter det tidigare programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier.

Som student vid programmet kommer du lära dig att kartlägga och analysera behov hos olika typer av uppdragsgivare. Kunskaper i webbdesign, grafisk design, datahantering, färg, text och typografi, statistik, databassystem, grafik, digital bild samt analog och digital publicering ger dig som student en attraktiv portfolio i morgondagens IT-samhälle.

Oavsett om det rör sig om en kortvarig reklamkampanj eller en långsiktig verksamhetsutveckling får du den breda kunskap som behövs. Du kommer att lära dig webbpubliceringsverktyg och olika skript- och programmeringsspråk förutom programvaror såsom Photoshop, InDesign och Illustrator.

Fem studenter sitter i en soffa
Foto Daniel Tängerfors

Gemenskap och samarbeten

Vid Högskolan Dalarna har det funnits grafisk designutbildning i över 35 år. Från början var det tryckt produktion, idag är det digital publicering med fokus på informationsdesign. Vad som alltid bestått är en stark gemenskap mellan studenterna och en nära kontakt med de branscherfarna lärarna och branschen.

Programmet arbetar idag tillsammans med andra utbildningar och ämnen vid Högskolan Dalarna. Nära samarbeten sker mellan ämnena informatik, grafisk teknologi, datateknik och mikrodataanalys. Utbildningen Informationsdesign samläser kurser med bland annat Systemvetenskap och IT-säkerhet och mjukvarutestning vilket ger studenterna ytterligare perspektiv på dagens data- och IT-bransch.

En anledning till den goda gemenskapen är den kreativa Mac-miljön som programmet har. Vid programmet finns dessutom skrivare, systemkameror, skärmaskiner och grafisk mätutrustning.

(* ingår i huvudområdet Informatik)

Kurserna listas i bokstavsordning, inte i ordningen som de ges i programmet.

– Användarcentrerad design, 7,5 hp*
– Data- och informationshantering, 15 hp
– Databassystem, 7,5 hp*
– Digital bild, 7,5 hp*
– Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp*
– Examensarbete för kandidatexamen i Informatik, 15 hp*
– Forskningsmetodik, 7,5 hp
– Grafisk design, 7,5 hp*
– Grafisk produktion, 7,5 hp
– Informationsdesign, 15 hp*
– Interaktionsdesign, 7,5 hp*
– Kollaborativt projekt, 15 hp*
– Layout och typografi, 7,5 hp*
– Objektorienterad programmering, 7,5 hp*
– Responsiv webbdesign, 7,5 hp*
– Statistisk analys, 7,5 hp
– Strategisk kommunikation, 7,5 hp
– System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp*
– Visualisering, 7,5 hp
– Visuell identitet, 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet/praktik

Programmet ger studenterna möjlighet till samarbeten med exempelvis företag, föreningar och organisationer. Samarbeten kan ske under examensarbetet och inom olika projekt. Andra populära inslag är gästföreläsningar från branschkontakter, studiebesök och möten med alumner.

Studera eller praktisera utomlands

Är du intresserad av utbytesstudier eller utlandspraktik så har Högskolan Dalarna partneruniversitet runt om i världen.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter dina studier vid Informationsdesign kan du exempelvis bli webbdesigner, grafisk designer, originalare, UX-designer, digital kreatör, art director, projektledare eller arbeta med allt ifrån verksamhetsanalys till marknadsföring. Du arbetar med informationsdesign, visualisering av data och visuell kommunikation inom webbdesign, marknadsföring och varumärkesbyggande. Informationsdesign ger en bred grund att stå på med sin kombination av design, digital publicering och teknik.

Fortsatta studier

Magisterprogrammet i Business Intelligence, Magisterprogrammet i Audiovisuella Studier eller Masterprogrammet i Data Science, samtliga vid Högskolan Dalarna, rekommenderas.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik.


Senast granskad: