Samverkan

Vi samarbetar tätt med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Tillsammans har vi möjlighet att skapa verklig skillnad.

Våra utbildningar och vår forskning har en stark koppling till företag och andra verksamheter i Dalarna. Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla den kunskap och de talanger som behövs i Dalarna för att vi tillsammans ska kunna fortsätta att påverka utvecklingen i världen.

Relationen mellan studenter och personal och vår samverkan med näringslivet och offentliga organisationer bygger på att vi är medaktörer som samskapar. Det bidrar till våra studenters ökade självständighet och stärker deras förmåga att ta ett aktivt ansvar i morgondagens yrkes- och samhällsliv.

Senast granskad: