Framtidens HR - tillbakablick och utblick

Välkommen till Riks-P den 5 maj 2021 - ett webinar med föreläsningar, samtal och paneldialog om framtidens HR.

Nu har det åter blivit dags för den årligt återkommande konferensen inom nätverket Riks-P. Du som student, lärare och forskare är varmt välkommen till en halvdag med fokus på framtidens HR. Eftermiddagen innehåller föreläsningar och samtal kring konferensens tema. Denna gång samarrangeras konferensen av flera lärosäten i nätverket.

Var: Zoom
När: 5 maj kl. 13:00 - ca 16:45
Pris: Kostnadsfritt

Program

 • 13.00 - Välkommen
  Moderator Johanna Grönbäck, kommunikationschef Ratio
  Keynote: HR-rollen idag och i framtiden - några utvecklingstendenser
  Stefan Tengblad, professor i HRM vid CGHRM, Göteborgs universitet

Samtal i grupper

 • 14.30 - HR historiska utvecklingen, från 1910 fram till idag
  Margareta Damm, Fil. lic. i företagsekonomi. Margareta har forskat om HR:s utveckling och är författare till boken: HR - yrke, profession eller professionalism? Med B. Dahte. Studentlitteratur 2016.

Frågestund

 • 15.15 - Hur HR:s roll utvecklas och förändras i ljuset av digitaliseringen
  Lena Bjurner, VD/Generalsekreterare Sveriges HR Förening

Frågestund

 • 16.00 - Paneldialog: Morgondagens HR - möjligheter och utmaningar för studenter och utbildningsanordnare.
  Stefan Tengblad och Lena Bjurner reflekterar tillsammans och svarar på frågor. Moderator Johanna Grönbäck.

Avslut

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.

Senast granskad:
Senast granskad: