Kollegor om att vara kollegial ledamot

Som ledamot i institutionens ledningsgrupp handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen. Här berättar kollegor om hur det är att vara kollegialt vald ledamot i IL.

Institutionen för hälsa och välfärd

Kerstin Erlandsson_.pngKerstin Erlandsson, professor, är kollegialt vald ledamot i IL

Vad är det bästa med att jobba som kollegial ledamot?

– I IL hanteras frågor av strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. I IL diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen. Dessa frågor finns ofta i ett större kontext som relaterar till andra delar i Högskolan Dalarnas organisation. Utbildningarna på svenska högskolor och universitet ska säkerställa kvalitet som leder till god vård för Sveriges i framtiden. Det innebär att både löpande ärenden och frågor av mer strategisk karaktär relaterar till större kontext.

Att få sätta arbetet för medarbetare i ämnet på kortare och längre sikt i relation till lokal och nationell kontext tycker jag är det bästa med jobbet som kollegial ledamot. Strategiska utbildnings- och forskningsfrågor är viktiga för kollegiet på längre sikt. Som kollegialt vald ledamot kan du få ge kollegiets syn på frågor som tas upp.

Varför är det viktigt att aktivt delta i valet?

– För styrning och strategiska satsningar är de erfarenhet och de perspektiven erfarna kollegialt valda ledamöter har på både utbildning och forskning viktiga och kan bidra till att utveckla sammanhållna akademiska miljöer vid vår intuition. Samarbete är en viktig fråga för arbetsmiljön och som medlem i IL diskuteras frågor om hållbar organisation. Jag tycker det är viktigt för alla medarbetare att delta i val och att nominera och låta sig bli nominerade för det handlar om få ge kollegiets syn på frågor som tas upp: Det är även en demokratifråga att använda de möjligheter vi har på vår arbetsplats och i samhällen att ge vår syn på frågor i IL, som ett bidrag till att uppfylla de globala målen om hållbara institutioner.

Vad har ni jobbat med i IL sedan du blev vald?

– Högskolans organisation och implementering av högskolans strategi har stått i fokus, även akademiska kvalitetsfrågor och akademisk utveckling vid Högskolan Dalarna. De erfarenheter en kollegialt vald ledamot bär med sig bidrar i diskussionerna i IL. Din erfarenhet och dina perspektiv är därför viktig i IL:s arbete.

Institutionen språk, litteratur och lärande

Annelie Ädel_.pngAnnelie Ädel, professor, är kollegialt vald ledamot i IL 

Vad är det bästa med att jobba som kollegial ledamot?

– Det bästa med att jobba som kollegial ledamot är att man får en bättre insyn i institutionens och högskolans arbete och man kan vara med och påverka utvecklingen. Arbetet gör att man lyfter blicken från sitt eget ämne och ser en större helhet.

Varför är det viktigt att aktivt delta i valet?

– Att ha kollegor som är aktiva och engagerar sig är viktigt inte bara för den enskilde utan också för hela arbetsplatsen. Alla har dessutom ett ansvar att vara med och bidra till verksamheten.

Vad har ni har jobbat med i IL sedan du blev vald?

– Sedan jag blev vald har vi arbetat en hel del med former och rutiner för styrningen av den nya institutionen. Vad gäller forskning så har vi till exempel arbetat med schablontilldelning av forskningsmedel och med olika former av meriteringsstöd. Vad gäller utbildning så arbetar vi med att se över utbildningsutbudet inom hela institutionen, så att det hänger ihop och så att det finns tydliga kopplingar mellan utbildning och forskning.

 

 

 

 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: