Engagera dig och nominera till IL

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu kan du nominera dina kandidater till institutionens ledningsgrupp, IL. Detta är en möjlighet för dig att påverka utformningen av ledningsgruppen vid institutionerna – att säkerställa att de du önskar se i ledningen också är nominerade. Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater.
Person håller i ett lila papper med texten "möjlighet" på.
Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater till valet. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar, men den föreslagna måste ha godkänt sin nominering. Madelene Håll

Institutionens ledningsråd, IL, är institutionens högsta rådgivande organ. I IL samarbetar kollegiets företrädare och linjen, tillsammans med studentrepresentanter, kring för institutionen relevanta strategiska och operativa frågor. 
– Nästan samtliga beslut om verksamheten inom institutionen fattas av prefekten. Hen behöver i sitt ledningsråd därför ha tillgång till kloka kollegiala ledamöter som tillsammans har breda och djupa erfarenheter av olika frågor som rör forskning, utbildning och samverkan. Det tycker jag är viktigt att tänka på när nu möjligheten att nominera finns, men även sen när vallokalen öppnar i oktober, säger dekan Carl Olsmats.

Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater till valet. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar, men den föreslagna måste ha godkänt sin nominering. Valbar är personer som är verksamma inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen till minst 50 % av en heltid och anställd vid den aktuella institutionen om den nomineras till IL för.

– Som kollegialt vald representant till IL, handlar det om att företräda ett akademiskt allmänintresse i form av god vetenskaplig kompetens och ett gott omdöme. En kollegial ledamot är alltså inte en representant för en avdelning, en befattning, en forskningsgrupp eller annan gruppering på institutionen eller på högskolan. Som ledamot i IL handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen, säger prodekan Katherina Dodou.

Nominera dina kandidater 

Tidplan för valet

  • 220912 – 220919: Nomineringsperiod
  • 221003: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås
  • 221010 – 221017: Den digitala vallokalen öppnas
    Valet avslutas 221017 kl 24.00
  • 221020: Valresultatet tillkännages
  • 230101: Valda tillträder sin mandatperiod
Senast granskad:
Senast granskad: