Verksamhetsplan 2024 (-26) för Högskolan Dalarna

ILU:s sida "Stöd och styrdokument" är uppdaterad med Högskolans verksamhetsplan och plan för utvärderingar av HDas utbildningar där Grundlärarprogrammet omnämns.

Följande beslut är upplagda på vår sida: Stöd och styrdokument för ILU

  • Verksamhetsplan 2024 (-26) för Högskolan Dalarna
  • Plan för interna utvärderingar av utbildningar 2024-2025
Senast granskad:
Senast granskad: