Stöd och styrdokument

ILU har en ny sida som heter "Stöd och styrdokument". Här kommer institutionen samla övergripande dokument och beslut som kan vara till stöd i det dagliga arbetet.

Sidan når du via länken: Stöd och styrdokument för ILU - Högskolan Dalarna (du.se)

Kom gärna med förslag vad du som medarbetare önskar skall finnas på sidan för att underlätta i ditt dagliga arbere. Kontakta i sådant fall institutionsadministratör hns@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: