Processkarta

Högskolan Dalarna (åtgärder för en ekonomi i balans) och institutionen för lärarutbildningen (konsekvenser med anledning av FSK) befinner sig i två olika skeden av processen.

Tidigare i veckan gick Högskolan Dalarna ut med information om Åtgärder för ekonomi i balans, där högskolan i stort befinner sig i steg 12 i processkartan, dvs "Beslut om verksamhetsförändring och risk för arbetsbrist".

Som avdelningscheferna informerade om på institutionsmötet 24:e januari så befinner sig ILU, i och med konsekvenserna av UKÄ:s beslut (FSK), i steg 7 i processkartan, dvs "Verksamhetsanalys". Ledningen vid ILU kommer att hantera alla steg i processen noggrant så att rätt beslut fattas.

Ledningen håller medarbetarna uppdaterade med löpande information. 

Senast granskad:
Senast granskad: