Erika Bomström Aho har disputerat i pedagogiskt arbete

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Erika Bomström Aho disputerade den 8 september 2023.

Erika Bomström Aho, nybliven doktor i pedagogiskt arbete, har i sin avhandling tittat på faktorer som påverkar utbildningen för språkintroduktion.

Avhandlingen ”Villkor för lärande - Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv” handlar om att öka kunskapen om villkoren för lärande som erbjuds på Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan som tar emot nyanlända elever i gymnasieålder.  

Avhandling: Villkor för lärande : Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv (diva-portal.org) 

Nyhet: Villkor för nyanlända elevers lärande i ny forskning - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: