Anslag av 10 miljoner norska kronor från The Research Council of Norway

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det internationella forskningsprojektet “Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions” har beviljats tio miljoner norska kronor från The Research Council of Norway. Från Högskolan Dalarna ingår Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete, i forskargruppen.

Forskningsprojektet samlar fyra institutioner: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærutdanning och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Norge, Högskolan Dalarna i Sverige samt University of Bari Aldo Moroi Italien. Projektet genomförs i samarbete med förskolor inom den ideella stiftelsen Trondhjem Asylselskapet och Geitmyra matkultursenter for barn i Trondheim. Projektet kommer utveckla utbildningsaktiviteter och verktyg som syftar till att förbättra livsmedelskunskapen hos yngre barn.

– Vi kommer utveckla och testa pedagogiska verktyg och aktiviteter för att utbilda för hållbarhet och hälsa, säger Farhana. Förskolan kan bidra till att främja utbildning för hållbarhet på många olika sätt. I detta projekt fokuserar vi främst på tre aspekter: barns matvanor, miljöavtryck av olika kostregimer och barns förståelse av energiflödet i ekosystem. Resultaten från detta projekt kommer att implementeras i undervisningen av framtida förskolelärare. Det kommer bidra till en bättre förståelse av hållbarhet och hur man introducerar detta ämne till förskolebarn.

Farhana kommer att vara huvudansvarig för datainsamlingen i Sverige och bidra till forskargruppen med sin erfarenhet och kompetens inom hållbarhetsforskning inom förskolan, barnintervjuer, kvalitativa metoder och utveckling av pedagogisk verksamhet. Professor Claudia Melis vid Drottning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærutdanning är huvudsökande för projektet.

Kontakt
Farhana Borg
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: