Kommunikation och information inom ILU

Här finns information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med kommunikation och information.

ILUs hemsida på medarbetarwebben

Hemsidan är från och med oktober 2023 ILUs främsta kommunikations- och informationskanal. På hemsidan kan man som medarbetare ta del av nyheter, information, dagordningar och protokoll.

Har du som medarbetare förbättringsförslag vad gäller hemsidan?
Kontakta institutionsadministratör Hanna Rapp, hns@du.se

IL (institutionsledningsråd)

IL är det organ som hör prefekt inför beslut. Medverkande är prefekt, proprefekter, avdelningschefer, PUD-chef, fyra kollegialt valda ledamöter, doktorandrepresentant, studentrepresentant och institutionsadministratör. IL sammanträder varannan tisdag och dagordningen publiceras torsdagen innan.

 Dagordningar och protokoll IL

Institutionsmöte

På institutionsmötena informerar prefekt, proprefekt och avdelningschefer om aktuellt inom ILU. Det förekommer även att andra verksamheter inom högskolan medverkar med information. ILUs institutionsmöten sker 4-5 gånger per termin där samtliga medarbetare är inbjuda. Mötet är ett hybridmöte, det vill säga deltagande sker både på plats och via zoom.

Dagordning och eventuella underlag nås via mötesinbjudan (Outlook) en vecka före mötet. Inga minnesanteckningar eller protokoll förs vid dessa möten. 

Datum för VT24: 24/1, 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 12/6.
Tid: 13:00-13:45.

Lokal informationsgrupp

Mötet avser information från prefekt som rör institutionen.  Lokal informationsgrupp sammanträder fyra gånger per termin. Medverkande är prefekt, HR-specialist, fackliga representanter och institutionsadministratör. Dagordningen publiceras en vecka innan mötet.

Från och med 27 mars upphör lokal informationsgrupp som mötesforum.
För mer info: Lokal info och lokal arbetsmiljö upphör

Datum för VT24: 25/1, 28/2, 21/3, 18/4, 16/5.
Tid: 13:00-14:00.

Dagordningar och protokoll, lokal informationsgrupp

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: