Preliminär tidplan för flytt

Nu finns preliminära datum för flytten av Campus Borlänge satta, datumen kan komma att uppdateras utifrån hur byggnationen fortlöper.
Vy över hus
Studenter välkomnas till nya Campus Borlänge 2 september. Högskolan Dalarna
  • Svarta lådan töms till 1 juli.
  • Resterande delar på Röda vägen töms till 5 juli.
  • Hus 26 kan användas till och med 31 augusti.
  • Paviljongerna kan användas fram till 31 juli.
  • Tillgång till arbetsplatser på nya Campus Borlänge från 5 augusti eller 12 augusti.
  • Studenter välkomnas till nya Campus Borlänge 2 september.

Arbetet att fördela kontorsarbetsplatser på nya campus pågår. Arbetet leds av avdelningen för campus- och fastighetsutveckling.
– Vi är nu i processen att behovssammanställningen är klar och förmedlats till berörda prefekter och högskoledirektör, nu kommer flera olika förslag på placering tas fram som sedan därefter justeras i dialog mot prefekt och avdelningschefer, säger Ola Staffansson, lokalstrateg avdelningen för campus- och fastighetsutveckling.
I förslagen kommer avdelningarnas placering att vara utmärkt, det blir sedan respektive chefs ansvar att fördela medarbetarna.

 

Senast granskad:
Senast granskad: